piątek, 26 listopada 2010

Regulamin Infinity Downline

1. Poprzez dołączenie do Infinity Downline i wykupienie członkostwa otrzymujesz dostęp do wszystkich materiałów audio/video i oprogramowania na tej stronie. Masz także prawo do sprzedaży tych materiałów ale tylko poprzez sprzedaż członkostwa w programie, za które zostaniesz wynagrodzony zgodnie z regułami opisanymi na stronie.

2. Członkostwo wymaga dowodu zakupu. Jakiekolwiek nieautoryzowane konta będą usuwane.

3. Zobowiązujesz się nie wnosić żadnych roszczeń w zakresie sprzedaży, chyba, że masz dowód takich roszczeń.

4. Musisz mieć ważny adres e-mail i zobowiązujesz się powiadomić nas o zmianie adresu e-mail. 

5. Usługa ta świadczona jest jako serwis. Nie dajemy żadnych gwarancji.

6. W żadnych okolicznościach, w tym zaniedbaniach, my, czy ktokolwiek inny zaangażowany w tworzenie, produkcję i dystrybucję tej usługi, nie ponosi odpowiedzialności za:
- jakiekolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, szczególne lub wtórne wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z tej usługi;
- wszystkie pliki i oprogramowania w niej zawarte włącznie, ale nie tylko,
- poleganie na wszelkich informacjach uzyskanych za pośrednictwem tej usługi, lub które wynikają z błędów, zaniedbań, przerw, usunięć plików lub e-mailów, błędów, usterek, wirusów, opóźnień w działaniu lub transmisji
- nie ogranicza się do zdarzeń losowych, awarii łączności, kradzieży, zniszczenia lub nieautoryzowanego dostępu do naszych danych, programów lub usług

7. Korzystanie z usługi.
Następujące działania mogą doprowadzić do natychmiastowego zakończenia członkostwa bez możliwości odwołania i nie powinny być stosowane:
- wysyłanie niechcianych wiadomości e-mail (spam) - stosowanie spamu w imieniu jakiegokolwiek produktu lub usługi
- wysyłania wiadomości, które zawierają link partnerski w grupach dyskusyjnych, które są związane z tym produktem lub usługą

8. Zastrzegamy sobie prawo do dodawania lub usuwania materiałów na tej stronie, wprowadzania zmian do serwisu i niniejszej umowy bez informowania.

9. Możemy rozwiązać bez wypowiedzenia, każde członkostwo, które narusza niniejszą umowę lub w inny sposób dopuszcza się nadużyć lub nadużywania usługi, nękania innych członków lub administratorów w jakikolwiek sposób.

10. W mało prawdopodobnym przypadku, że program ten zakończy swoją działalność, jego twórcy, operatorzy, pracownicy i następcy nie ponoszą odpowiedzialności za żadne straty naszych członków lub podmiotów zależnych. Materiał zgromadzony na naszych stronach jest dostępny dla wszystkich nowych użytkowników od momentu przystąpienia, uważa się go za pełnowartościowy w stosunku do wnoszonych opłat.

11. Strony i osoby zaangażowane w następujące działania nie kwalifikują się do członkostwa: sprzedaż, dostarczanie lub linkowanie do nielicencjonowanych treści, pornografii, warezów, pirackiego oprogramowania, oprogramowania do spamu, dla hackerów lub do zbierania danych, list adresów e-mail, ani innych materiałów popierających przemoc, nienawiść, zemstę, rasizm, wiktymizację lub działalność przestępczą.

12. Nie dajemy żadnych gwarancji, ile pieniędzy można zarobić w naszym programie. Zdolność do zarobków zależy od wielu czynników, w tym, gdzie, w jaki sposób i jak często reklamuje się program, od motywacji i zdolności do sprzedaży osób we własnym downlinie. Poszczególne wyniki będą się różnić.

13. Członkowie złapani na spamowaniu lub w inny sposób szkodzący naszemu programowi będą mieli konta usunięte, a może i ścigani za swoje działania. Zbadamy wszystkie zarzuty przed podjęciem akcji.

14. Wszystkie transakcje sprzedaży mają charakter ostateczny. Brak refundacji.

15. Wszystkie płatności są dokonywane poprzez wskazane systemy płatności, nie przez nas, a wszelkie problemy powstałe w tych kwestiach należy zgłaszać do dostawców tych usług.

16. Rola użytkownika jako partnera marketingowego nie stanowi relacji pracownik / pracodawca. Partnerzy są uważani za samodzielnych wykonawców i są odpowiedzialni za własną księgowość, podatki oraz sprawozdawczości, w stosownych przypadkach. 

17. Użytkownik zgadza się przyjmować aktualizacje dotyczące naszego programu drogą emailową. Nigdy nie zalewamy emailami lub spamem. Staramy się ograniczyć wysyłki do 2 w tygodniu. Najczęściej jest rzadziej.

Spam i inne nadużycia zgłaszaj za pośrednictwem formularza kontaktowego. Prosimy o podanie całego email-spamu z nagłówkiem. 

Zakaz kopiowania. (z wyłączeniem moich współpracowników)


Grand Syndica.

0 komentarze:

Prześlij komentarz

 
Free Host | lasik surgery new york | cpa website solutions